Utviklingsplan

27.04.2020 -
Fyrste videokonferanse - initiativ. 
Utkast til nettside.  Utkast til tekst som forklarar initiativet.  Utkast til invitasjonsliste.

05.05.2020: 
Andre videokonferanse. Drøfting av utkast til tekst og invitasjonsliste.  Drøfting av politiske utspel.
Revisjon og publisering av netsside.  Epost med invitasjonar til stifting i oktober. Epost med oppmoding om politiske møter.  
12.05.2020:
Tredje videokonferanse (initiativtakarane). Konklusjon på "visjonstekst." Etablering av underskriftsliste og invitasjonsliste
Mai:  
Innsamling av underskrifter på visjonen. 
Ringerunder - diskusjonar om aktuelle styremedlemmer. Deling av informasjon gjennom epostar.  
Artiklar: Oppfylgjing av debatten i Museumsnytt?
Utspel for å be om politiske møte (informasjonsdeling på epost)
Utkast til søknad Prosjektstøtte Kulturvern innan 3/6
Fjerde videokonferanse tirsdag 2. juni kl 09:00 - 

Juni: 
Konferanseprogram for Memoarkonferansen klart for oktober. Start marknadsføring 
Minst eitt politisk møte

August:  
Politiske møter 
Ny kontakt med aktuelle styremedlemmer
Revisjon av tekst - nettsider

Sept:
Femte  videokonferanse - utvida med påtenkte styremedlemmer
Nypublisering av nettsider med forslag til vedtak på konferanse
Møte med Kulturdept. 
Starte innsamling av eventuell stiftingskapital

Oktober:
Stifting av Norsk senter for munnleg historie. 
Val av styre - invitasjon til intensjons- og samarbeidsavtalar  
Starte arbeid med plan for oppstart og drift
Stortingsforslag tidleg i 2021. 
  Comments